Profiel

Flow Architecten is een bureau voor architectuur, stedenbouw en interieur. Flow Architecten is opgericht op 1 januari 2006 en houdt zich bezig met een breed scala aan opdrachten.

Voor specifieke projecten, qua complexiteit of grootte, wordt gebruik gemaakt van diverse erkende adviesbureaus. Zo kan er in elke situatie een maximaal resultaat behaald worden.

Onze werkzaamheden hebben betrekking op het bedenken en uitwerken van concepten en ontwerpen tot het begeleiden en opleveren van te realiseren werken voor particulieren, ontwikkelaars, woningcorporaties en bedrijven. Daarnaast wordt er gepoogd om middels prijsvragen, vakinhoudelijke discussies en studie het bureau verder te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan het architectonisch en stedenbouwkundig discours.

De tot op heden gerealiseerde en in voorbereiding zijnde werken zijn zeer divers, zowel in omvang als in uitwerking. Dit laatste komt voort uit een kritische ontwerphouding die uitgaat van een grondige analyse van programma en context en de vertaling hiervan in concepten en heldere ontwerpen.

Vanuit de overtuiging dat alleen een juiste vertaling van het ontwerp naar detaillering en materialiseren van ruimte in de breedste zin tot architectuur leidt, zijn wij van mening dat juist in de uitwerking het beoogde resultaat wordt bepaald.

Alle ontwerpen hebben daarnaast gemeen dat zij vanuit de dialoog met de opdrachtgever tot stand zijn gekomen. Haar inbreng en inzicht heeft misschien nog wel de meeste invloed op de totstandkoming van een waardevol eindresultaat.

Stellingen:

 • Een grondige analyse van de opdracht is noodzakelijk om de veelheid aan schijnbare tegenstrijdigheden (planologisch, organisatorisch, economisch, wettelijke kaders) te structureren en met elkaar in evenwicht te brengen.
 • Altijd zoeken naar de opgave achter de opgave.
 • Dialoog met de opdrachtgever op basis van wederzijds respect is een belangrijke pijler onder het ontwerpproces.
 • Duurzaamheid is geen doel op zich maar een onlosmakelijk en vanzelfsprekend onderdeel van de opgave.
 • Streven naar helderheid en gelaagdheid. Een gebouw is leesbaar als een boek vol thematiek, intriges, plotwendingen en een verrassend eind.
 • Een stad is een tijdsdocument dat de complexiteit van de samenleving en haar idee├źn door de tijd heen voor de onderzoekende beschouwer prijsgeeft.
 • Monumenten krijgen eeuwigheidswaarde indien de omgeving het mogelijk maakt dat ze zich in de loop der tijd en naar gelang de omstandigheden mogen vernieuwen.
 • Functionaliteit, betaalbaarheid, maakbaarheid: voor elk goed ontwerp zijn het basisvoorwaarden.
 • Mensen die omringd worden met schoonheid zijn gelukkiger.
 • Gebruik de kracht van de beperking. (less is more)
 • Architectuur is altijd maatwerk.