Woningen projectmatig | 52 woningen De Scheg Talis Woondiensten
OpdrachtgeverTalis Woondiensten
LocatiePlangebied De Scheg, Oosterhout (gemeente Nijmegen)
Datum1999-2003
ProjectteamJan-Bart van der Meer, Sven Dyckhoff, Marius van Zanten
FotografieRaphaela Puhl, Saskia van Heerde

52 woningen De Scheg Talis Woondiensten

Ontwerp:
Eén van de kwaliteiten van woonpark Oosterhout is dat er ruimte gelaten is voor groen in de wijk. De woningen van Talis in de Scheg omarmen zo’n groene ruimte. Door het verplaatsen van het parkeren naar de achterzijde van de woningen kan deze ruimte vrij blijven van autoverkeer.

De groene ruimte die als wadi is ontworpen wordt omsloten door de woningen die de vorm van het binnengebied volgen. Aan het eind van de rij woningen staan de wachttorens. Deze zijn hoger dan de overige bebouwing en kijken uit over het plein. Ze markeren de in- en uitgangen van de groene ruimte.
De standaardwoning is ca. 100m2 groot. Om deze ruimte zo breed mogelijk in te kunnen vullen is getracht de plattegrond van de woning zo flexibel mogelijk te maken. Het functieblokje, dat in het hart van de woning staat, wordt in elke woning hetzelfde uitgevoerd.

Ook de mechanische afzuiging van keuken krijgt een vaste plaats. Daarna kan men echter kiezen of men de eetkamer aan de voorzijde maakt, of dat men in deze ruimte een slaapkamer, een werkkamer of een ruime hal wil maken. De verschillende openingen zijn afgestemd op een standaard binnendeur, opdat de verschillende plattegronden door plaatsing van deze deur verwezenlijkt kunnen worden.
Een wisselend gebruik achter de gevel kan aanleiding geven tot variatie in de gevel. Binnen een voorgeschreven stramien kan een bewoner kiezen voor enkele ramen, dubbele ramen, dubbele terrasdeuren en

franse balkons op de verdieping. Verschillende functies achter de voorgevel zullen deze variatie versterken.

i.s.m. RDM Architecten, Jan-Bart van der Meer