Renovatie en Restauratie | Herbestemming collegezaal
OpdrachtgeverHezelburcht BV
LocatieBerg en Dalseweg, Nijmegen
Datum2012-2014
ProjectteamSven Dyckhoff, Bob Zanders
FotografieFlow Architecten, Saskia van Heerde, interieurfoto's William Moore Fotografie

Herbestemming collegezaal

Dit complex vroeger in gebruik bij de universiteit (faculteit Geografie) is nu in gebruik als bedrijfsverzamelgebouw. Voor de achterliggende collegezaal kon echter geen invulling gevonden worden. Ons is gevraagd onderzoek te doen naar een andere invulling voor deze grote maar volledig gesloten ruimte. Door de sloop van de regieruimte en verkeersruimte aan de achterzijde is ruimte ontstaan voor een patio en daglichtvoorzieningen.

Dit bood tevens de mogelijkheid om de ruimte onder de collegezaal om te zetten naar kantine die ontsloten is via een brede opening in de collegezaalvloer. Door het maken van een tussenvloer heeft de collegezaal nu 2 lagen die ruimte bieden aan kantoren, vergaderruimten en flexplekken. De wanden zijn kaal gelaten. Middels stucwerkvlakken zijn accenten aangebracht rondom de raam- en deuropeningen en als verhoogde plint langs de vloeren. In de gesloten collegewanden zijn raamopeningen voorzien.

Op korte termijn wordt de gemeenschappelijke plaats heringericht en is de metamorfose compleet.