Stedenbouw | IBIM terrein Nijmegen
OpdrachtgeverDorvas BV
LocatieGroenewoudseweg, Nijmegen
Datum2006-heden
ProjectteamSven Dyckhoff, WIng Lam

IBIM terrein Nijmegen

Ontwerp: Woningen, appartementen, bedrijfsruimte en parkeervoorzieningen

Dit voormalige bedrijfsterrein wordt grofweg begrensd door de St. Annastraat, de Groenewoudseweg en de spoorlijn Nijmegen-Venlo. De stedenbouwkundige hoofdopzet bestaat uit een tweetal bouwblokken. Het deel grenzend aan de St. Annastraat is een voorzetting van de gesloten bebouwingswijze die hier al aanwezig is.

Aan de spoorzijde is een hoogteaccent geïntroduceerd dat in de as is geplaatst van het aan de overzijde gelegen Javaplein. Het rechterbouwblok is een meer gefragmenteerd bouwblok dat in zijn opzet meer aansluit op de losse bebouwing aan de Groenewoudseweg. Op de meest Oostelijke hoek is een hoogteaccent gepland. Deze hoogbouw is een zowel oriëntatiepunt als herkenningspunt op een verkeersknoop van spoor- weg en fietsverkeer, het begin of eind van Heyendaal en als begrenzing van wijken uit verschillende perioden. In architectonische zin is gezocht naar eenheid in differentiatie. Door de introductie van

verschillende woontypologieën en de beperking in omvang van de gebouwvolumes wordt aansluiting gezocht met de bestaande bebouwing, schaal en maat van de omgeving. De traditionele materialen versterken dit effect. De hoge dichtheid en het stedelijke karakter worden door de inzet van een verhoogd balkon, informele routes en de groene spoorzone verzacht. De introductie van een groen hart in de eindfase als vastgelegd in de gemeentelijke randvoorwaarden maken het beeld compleet. Ook het verdekt parkeren draagt bij aan een rustig eindbeeld.