Woningen particulier | Villa in Roermond
OpdrachtgeverParticulier
LocatieSchilbergsweg, Leeuwen (gemeente Roermond)
Datum1998-2000
ProjectteamSven Dyckhoff
FotografieJohn Kraft, Flow Architecten

Villa in Roermond

Ontwerp:
Ons werd gevraagd een modern woonhuis te ontwerpen in een landelijke omgeving, gelegen aan het kleine beekdal van de Maasnielderbeek en in de nabijheid van de Maas. Privacy, comfort en inpassing in de omgeving zijn de kernwoorden.

We hebben gekozen voor een opzet waarbij duidelijk onderscheid is gemaakt tussen hoofdbouw (wonen) en bijgebouw (hobbyruimte en berging) met elkaar verbonden door een centrale langwerpige entreepartij, die zowel toegang geeft tot de tuin, het woonhuis, als de hobbyruimte.
Door het naast elkaar plaatsen van de twee volumen vormt het gebouw de scheiding tussen voor- en achtertuin, tussen openbaar en privé. Door de verschuiving van de volumen ontstaan er diverse plekken die, afhankelijk van het tijdstip, zon krijgen of juist in de schaduw liggen.

Om een zekere warme en natuurlijke uitstraling te krijgen en om het gebouw in de omgeving te doen laten opgaan is qua materialisering gekozen voor natuurlijke materialen, hout, zink, breuksteen en stucwerk. De constructie die duidelijk zichtbaar aanwezig is zoals bij vakwerk huizen en stallen, geeft het gebouw samen met de kappen, de nodige expressie.
Tenslotte geven de kappen met hun grote overstekken de nodige bescherming tegen de warmte in de zomer en kan men toch door de situering genieten van zons -opkomst en ondergang boven de Maasvallei.