Stedenbouw | Villa’s kloosterpark Nebo
OpdrachtgeverDornick BV
LocatieSionsweg, Nijmegen
Datum2014-
ProjectteamSven Dyckhoff, Bob Zanders, Simon Bergervoet
Fotografie-

Villa’s kloosterpark Nebo

Het betreft hier een nadere uitwerking van het Stedenbouwkundig plan door Plannendokter. Gelegen aan de rand van Nijmegen vormt het voormalige Nebo klooster met zijn uitgestrekte park een prachtig ensemble uit de eerste helft van de 20ste eeuw dat als geheel tot Rijksmonument is bestemd. Het bestemmingsplan maakt forse appartementenbebouwing mogelijk op de steilrand nabij het klooster. Om het Rijksmonument en het park in zijn waarde te laten is niet te min gekozen voor bebouwing op de voormalige sportvelden van het klooster.

De belangrijke parkdelen blijven zo behouden en door de lagere ligging van de sportvelden is de afstand tot en ook het uitzicht vanuit het klooster blijvend gegarandeerd.Een nieuwe ontsluiting aan de Sionsweg geeft de mogelijkheid tot gescheiden gebruik en een minimale toename van verkeerswegen. Het gebruik van het park komt ten goede aan alle gebruikers. De huidige sportvelden liggen in hoogte versprongen van elkaar.

Door een opdeling in vier bouwvelden die telkens het hoogteverschil halveren ontstaan terrassen. De groenstrook tussen de twee sportvelden wordt ingepast in nieuwe structuur. Bij deze opzet kunnen alle woningen tuinen krijgen op het zuidwesten met in meer of mindere mate uitzicht over het terrein. Door een schijnbare random verdeling van de verschillende woning typologie├źn over de bouwvelden ontstaat een ontspannen en afwisselend woonmilieu.

Stedenbouwkundig plan door Plannendokter